Družba nadzora
Osveščamo, opozarjamo in pozivamo k širšem družbenem delovanju na področju razvoja politik svetovnega spleta.

Kampanje
Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Delavnice
Organiziramo in izvajamo delavnice s področja varovanja zasebnosti, omejevanja digitalnega odtisa in splošne kulture zasebnosti v informacijski družbi.

Razprave
Organiziramo razprave in javne dogodke s področja kibernetske varnosti in zasebnosti ter povezujemo različne interesne skupine, ki delujejo na tem področju.

Naši uspehi

Industrija nadzora
Spremljamo trende in opozarjamo na implementacije industrij nadzora v domačem okolju ter izpostavljamo povezave med industrijo in odločevalci.

Regulacija zasebnosti
Večletno organiziranje razprav in dogodkov na temo zasebnosti v informacijski družbi, kjer povezujemo odločevalce, kritično javnost in industrijo.

Samozaščita
Na delavnicah za organizirane skupine izvajamo programe digitalne samozaščite in varovanja zasebnosti v informacijski družbi.