Close

Kako podpreti Državljan D?

Uvod

Zavod Državljan D je nastal kot odgovor na potrebo po bolj družbeno aktivnemu posamezniku v našem skupnem družbenem okolju. Družbo sestavljamo posamezniki in naše ideje so glavni motor razvoja skupnosti.

V zavodu Državljan D smo si za glavni cilj izbrali opolnomočenje posameznika in njegovo vključevanje v družbene procese. Ugotovili smo namreč, da se za posameznikovo pasivnostjo velikokrat skrivajo neznanje, negativni stereotipi in strah pred vstopom v družbo. Z našimi projekti dvigujemo obveščenost državljana in mu dajemo smernice za pomensko-polno in koristno delovanje v družbi.

Zavod deluje s pomočjo zainteresirane javnosti, posameznikov in podjetij. Denar porabljamo za plače zaposlenih, financiranje aktivnosti in pripravo ter razpošiljanje različnih vsebin.

Kako lahko podprem delovanje zavoda?

Kot fizična oseba

Kot pravna oseba

Pravnim osebam omogočamo celostno podpiranje zavoda, s katerim želimo zagotoviti dolgoročno delovanje zavoda in razvoj projektov, ki jih trenutno izvajamo. Podpreti je mogoče posamezne projekte oziroma zavod kot celoto. Stopite v stik z nami!