Close

Naše usmeritve

Projekti zavoda Državljan D so usmerjeni k oblikovanju boljše družbe. Zainteresirane državljane želimo opolnomočiti in jim predstaviti možnosti in vzvode za pomensko-polno in koristno delovanje v družbi s pametno in aktivno uporabo obsoječega družbenega sistema.


AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Poučujemo in izobražujemo posameznike in družbene skupine o njihovi vlogi v družbi. Naš cilj je opolnomočenje državljanov, preganjanje apatije in pasivnosti ter njihova preobrazba v aktivne državljane.

Odgovarjamo na vprašanja, kako deluje država in njeni organi, kam se lahko posamezniki obrnejo po pomoč in kako izgleda komunikacija posameznikov z relevantnimi vejami oblasti.

Preberi več
DIGITALNE PRAVICE

Oblikujemo in pomagamo oblikovati enakovredno, kakovostno in varno digitalno okolje za vse posameznike, ne glede na njihovo moč v družbenem okolju.

Vzpodbujamo občutek odgovornosti in vloge političnih predstavnikov v oblikovanju digitalnega prostora ter vlogo, moč in vzvode posameznikov za sooblikovanje digitalnega okolja.

Preberi več
KRITIČNA MEDIJSKA DRŽA

S pomočjo dobrih praks spodbujamo razvoj družbeno koristnih množičnih medijev. Ukvarjamo se s kritično reflekcijo obstoječih medijskih praks.

Prek poglobljenih medijskih analiz ugotavljamo razloge in posledice delovanja obstoječih medijskih modelov. Medijsko sfero pa z oblikovanjem novih praks in promoviranjem drugih dobrih novih praks tudi sooblikujemo.

Preberi več