Close

Projekti

Projekti zavoda Državljan D so usmerjeni k oblikovanju boljše družbe. Zainteresirane državljane želimo opolnomočiti in jim predstaviti možnosti in vzvode za pomensko-polno in koristno delovanje v družbi s pametno in aktivno uporabo obsoječega družbenega sistema.

Aktivno državljanstvo

Poučujemo in izobražujemo posameznike in družbene skupine o njihovi vlogi v družbi. Naš cilj je opolnomočenje državljanov, preganjanje apatije in pasivnosti ter njihova preobrazba v aktivne državljane. Odgovarjamo na vprašanja kako deluje država in njeni organi, kam se lahko posamezniki obrnejo po pomoč in kako izgleda komunikacija posameznikov z relevantnimi vejami oblasti.

Preberi več
Kritična medijska drža

S pomočjo dobrih praks spodbujamo razvoj družbeno koristnih množičnih medijev. Ukvarjamo se s kritično reflekcijo obstoječih medijskih praks. Prek poglobljenih medijskih analiz ugotavljamo razloge in posledice delovanja obstoječih medijskih modelov. Medijsko sfero pa z oblikovanjem novih praks in promoviranjem drugih dobrih novih praks tudi sooblikujemo.

Preberi več
Digitalne pravice

Oblikujemo in pomagamo oblikovati enakovredno, kakovostno in varno digitalno okolje za vse posameznike, ne glede na njihovo moč v družbenem okolju. Vzpodbujamo občutek odgovornosti in vloge političnih predstavnikov v oblikovanju digitalnega prostora ter vlogo, moč in vzvode posameznikov za sooblikovanje digitalnega okolja.

Preberi več