Večdesetletne izkušnje, kreativni pristop, osredotočenje na veliko sliko in podrobnosti, strokovno znanje in vlaganje 100% energije v vsak projekt zagotavljajo uspeh.

Najmočnejši smo na oblikovanju spletnih komunikacijskih strategij in izvajanju začrtanih komunikacijskih strategij, na oblikovanju multimedijskih vsebin in na oblikovanju nepozabnih dogodkov, okroglih miz in delavnic na teme aktivnega državljanstva in zagovorništva, medijske in digitalne pismenosti, kibernetske varnosti in zasebnosti, ter razvoja spletnega nastopa.

Čeprav se znanja med seboj povezujejo in dopolnjujejo, smo za enostavnejši pregled naša znanja razdelili na tri glavna področja – več si preberite s klikom na posamezno področje.

Spletno komuniciranje

Razumemo ljudi in tehnologijo!

Spletni nastop razumemo kot celoto majhnih, med seboj odvisnih in briljantno začrtanih sklopov.

Le spretno, inteligentno in celovito začrtane in premišljene komunikacijske strategije se dotaknejo ljudi, zato so naše komunikacijske strategije unikatne in celovite.

Več informacij

Izobraževanja

Več znanja za boljše delo!

Izobraževanja pripravljamo z mislijo na specifične potrebe udeležencev, pri delavnicah pa uspešno kombiniramo teoretsko znanje s praktičnimi primeri, ki jih slušatelji lahko takoj uporabijo v praksi.

Organiziramo izobraževanja s področij spletne komunikacije, kibernetske varnosti, medijske pismenosti, zagovorništva in aktivnega državljanstva.

Več informacij

Dogodki

Na naših dogodkih ni nikoli dolgčas!

Večdesetletne izkušnje s pripravami ter izvedbami delavnic, izobraževanj, okroglih miz in predavanj delajo naše dogodke zanimive in uporabne.

Izobraževanja in delavnice podpremo tudi z informativnim materialom in zapisanimi nasveti.

Več informacij