Added on 17/02/2024 Category Aktivnosti

Oblikujemo in pomagamo oblikovati enakovredno, kakovostno in varno digitalno okolje za vse posameznike, ne glede na njihovo moč v družbenem okolju.


Človekove pravice

Raziskujemo, izpostavljamo, razpravljamo in spodbujamo udeležbo na področju človekovih pravic v informacijski družbi.

Več informacij


Odgovoren razvoj

Raziskujemo, povezujemo in izpostavljamo neetičen razvoj in uporabo informacijske tehnologije ter zahtevamo prevzem odgovornosti.

Več informacij


Družba nadzora

Osveščamo, opozarjamo in pozivamo k širšem družbenem delovanju na področju razvoja politik svetovnega spleta.

Več informacij