»Vztrajati je potrebno, ker nočemo živeti v suženjstvu« so besede Boštjana Videmška v pogovoru ob zaključku turneje proti sovraštvu, ki jo zaključujemo v prvih dnevih decembra.

Celoletna turneja, ki je kljubovala tudi pandemiji in v kateri z novinarkami in novinarji sodelavci in sodelavke zavoda Državljan D opozarjajo na financiranje sovraštva in strankarske propagande skozi oglaševalske pogodbe podjetij v državni lasti in ministrstev, je na široko razgrnila problem in krivce zanj.

»Ne gre samo za nekaj podjetij in oglaševalske pogodbe, saj ima financiranje sovraštva in propagande dolgoročne posledice za slovensko notranjo in zunanjo politiko,« opozarja direktor zavoda Državljan D, Domen Savič. »Molk odločevalcev in nadaljevanje praks pod različnimi vladami pa kaže na dejansko paradržavno strukturo, ki regulira to področje,« še dodaja.

Pestra paleta gostov

Na turneji so sodelovali Klara Širovnik, Boris Vasev, Kristina Božič, Lenart Kučić, Primož Cirman, Katja Lihtenvalner, Uroš Škerl Kramberger, Monika Weiss, Luka Lukić in Boštjan Videmšek.

»Gre za široko paleto novinark in novinarjev, ki se že več let na različne načine ukvarjajo s problemom financiranja propagande z javnim denarjem in ki v pogovorih opozarjajo na večplastnost problema,« dodaja Savič.

Pogovori so se vrteli tako okrog posledic financiranja propagande za slovensko družbo, poslovnih razlogih posameznih podjetij za tako početje, kot tudi problemov, ki izhajajo iz normalizacije sovraštva in nestrpnosti. »Tema v slovenskem javnem prostoru še nikoli ni bila obdelana tako široko,« opozarja Savič.

Klic k odgovornosti

»Ne gre samo za popis stanja, temveč tudi za jasno in glasno opozorilo vsem odgovornim za nastalo stanje,« ob zaključku turneje poudarja direktor zavoda Državljan D. »Krivda namreč leži tako na strani podjetij, kot tudi nadzornih organov in odločevalcev, ki mirno opazujejo medijsko produkcijo neonacistične propagande, sovraštva in nestrpnosti, financirane tudi z javnim denarjem,« razlaga Savič.

Poleg mesečnih pogovorov z novinarkami in novinarji so v zavodu Državljan D letos objavili več preiskovalnih novinarskih zgodb, ki odkrivajo podrobnosti financiranja sovraštva skozi oglaševalske pogodbe dve ministrstev. »Tema zaenkrat ostaja medijsko nepokrita, kar dodatno kaže na velikost problema,« pojasnjuje Savič.

Glavni problem medijskega lastništva in prepletanja s političnimi akterji tako še naprej ostaja rak-rana. “Najhujše je to, da je tako stanje normalizirano do te mere, da se tudi po razkritju najbolj perečih problemov ne zganejo nadzorni organi oziroma da to nikogar od odgovornih ne zanima,” opozarja direktor zavoda Državljan D, Domen Savič.

Zaključek s pozivi

Da pa ne bo ostalo samo pri besedah, sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D turnejo proti sovraštvu zaključujejo z ovadbami. »Čeprav bi se morali zaradi očitnih indicev nadzorni organi zganiti sami, smo se odločili, da jim pomagamo,« pojasnjuje direktor zavoda Domen Savič.

Tako so v zavodu Državljan D v državni zbor podali pobudo za izredno revizijo računskega sodišča oglaševalske pogodbe na ministrstvu za obrambo, na OLAF (European Anti-Fraud Office) pa pobudo za revizijo oglaševalske pogodbe ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

»Gre za identičen mehanizem financiranja portalov, povezanih s koalicijskimi strankami, ki ne izkazujejo nikakršnih marketinških kvalifikatorjev in niso vključeni v oglaševalske strategije,« opozarja Savič.

Pismo o praksah financiranja sovraštva je dobila tudi EU komisarka Věra Jourová. “Pogovori o regulaciji oglaševanja in povezav s političnimi akterji gredo po našem mnenju v pravo smer, a je potrebno upoštevati tudi posebnosti, kot smo jim priča v slovenskem prostoru,” opozarja Savič.

Klic k javni razpravi

Navključ večletnim prizadevanjem sodelavk in sodelavcev zavoda Državljan D na področju razgrinjanja financiranja propagande z javnim denarjem na tem področju še vedno vlada kultura molka.

»Posamezni novinarski prispevki, nekaj izjav politikov brez konkretnih posledic… to je trenuten domet odgovornih,« poudarja direktor zavoda Državljan D, Domen Savič. »Upamo, da se bo stanje v naslednjem letu izboljšalo in da bodo tudi zaradi naših prizadevanj odgovorni končno videli, da je tema dovolj pomembna za ukrepanje,« zaključuje Savič.

Turnejo proti sovraštvu je zavod Državljan D financiral sam, s pomočjo posameznih mikrodonacij. Pogovore lahko spremljate na http://www.sovrastvo.si

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.