Prejšnji teden smo ministru za javno upravo, premieru in ministrici za izobraževanje, znanost in šport pisali pismo. Prosili smo jih, naj premislijo o selitvi direktorata za informacijsko družbo in naj pred potrditvijo zakona opravijo javno razpravo.

Niso nas slišali.

Predlog zakona je sedaj na poti v parlament, kjer se bo ustavil na odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Članice in člani odbora bodo najprej ugotavljali, ali bodo ustregli vladni zahtevi po skrajšanem postopku sprejemanja tega predloga zakona ali pa bodo uvideli, da je tema preveč pomembna in da je potrebno opraviti široko javno razpravo ter ugotoviti, ali je predlog zakona koristen ali škodljiv. Če se bodo odločili za sprejem po skrajšanem postopku, javne razprave ne bo.

Sporočite jim naslednje:

Spoštovani!

Nasprotujem selitvi Direktorata za informacijsko družbo in pristojnosti nad Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (Arnes) na Ministrstvo za javno upravo. Selitev je nepremišljena, neutemeljena in v nasprotju s trendi razvoja informacijske družbe po svetu. Informacijska družba namreč ni samo javna uprava in digitalizacija storitev javne uprave, temveč posega na vsa področja civilne družbe in si kot taka zasluži celostno obravnavo.

Hkrati me skrbi, da vlada tako pomembne odločitve sprejema brez javne razprave in po hitrem postopku, kar kaže na izrazit manko demokracije in vključevanja stroke ter splošne javnosti. Dodatno so problematični vzgibi slovenske vlade, ki na dan informacijske družbe obiskuje prodajne konference tujih proizvajalcev strojne in programske opreme (Microsoft NT konferenca) in tako daje jasen signal, da razvoj informacijske družbe razume kot povezavo med javno upravo in tujimi zasebnimi proizvajalci, ne pa povezave med stroko, civilno družbo in končnimi uporabniki.

Prosim vas, da kot hram demokracije uvidite pomembnost te teme in potrebo po javni razpravi, znotraj katere bo dobila glas tudi dosedaj preslišana stroka in zainteresirana javnost. Prosim vas, da “Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1J” NE obravnavate po skrajšanem postopku, temveč opravite javno razpravo in soočenje mnenj ter zakon sprejmete ali zavrnete po rednem postopku na podlagi mnenj, ki bodo podana v javni razpravi.

S spoštovanjem,

podpis uporabnika

 

Elektronski naslovi poslank in poslancev, ki sodelujejo v odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo:

lilijana.kozlovic@dz-rs.si, anja.bah-zibert@dz-rs.si, marko.ferluga@dz-rs.si, benedikt.kopmajer@dz-rs.si, dragan.matic@dz-rs.si, dusan.radic@dz-rs.si, simon.zajc@dz-rs.si, franc.laj@dz-rs.si, julijana.bizjak-mlakar@dz-rs.si, gorenak.vinko@dz-rs.si, zvonko.lah@dz-rs.si, jani.moderndorfer@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, janja.sluga@dz-rs.si, nada.brinovsek@dz-rs.si, anita.kolesa@dz-rs.si, tomaz.lisec@dz-rs.si, bojana.mursic@dz-rs.si, jernej.vrtovec@dz-rs.si

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.