Direktor zavoda Državljan D, Domen Savič je ob koncu leta 2019 državnozborsko komisijo za peticije in človekove pravice prijavil Zagovorniku načela enakosti.

Ob prijavi je pojasnil: “Občutek imam, da predsednica državnozborske komisije že dalj časa izredno selektivno in politično-pristransko vodi seje ter izbira peticije, ki so v skladu s strankarsko agendo, medtem ko druge zavrača.”

21.5.2020 smo prejeli mnenje Zagovornika načela enakosti. Zagovornik sicer ni zaznal elementov diskriminacije, saj so bile peticije obravnavane na zaprtih sejah državnozborske komisije za peticije, je pa vseeno zapisal (poudarki naši):

Ker je Komisija obravnavala vašo peticijo na način, določen v Dogovoru, (…) Zagovornik iz razloga, ker vaše peticije niso bile obravnavane na odprtih sejah, ni ugotovil prikrajšanja, saj to ni nikogaršnja človekova pravica (…). Se pa Zagovornik strinja z vašimi navedbami iz predloga, da ni urejeno, po kakšnem ključu se katera od peticij obravnava ter da bi morala biti pravila za obravnavo peticij javno objavljena; ugotavlja torej, da način izvrševanja pravice do peticije pravno ni ustrezno urejen.

V skladu z ugotovitvijo Zagovornika enakosti bomo tako na državni zbor naslovili poziv po ureditvi pravil glede obravnave peticij.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.