Na letošnjem festivalu Grounded bo direktor zavoda Državljan D, Domen Savič, predstavil aktivnosti zavoda na področju preiskovanja financiranja propagande in odnosa etablirane politike do tega fenomena.

Kako zastaviti podobne preiskovalne kampanje, kako jih financirati in predvsem – kaj skušati z njimi doseči? Kakšna je na tem mestu vloga nevladne organizacije, kakšna državnih inšpekcijskih organov, kakšna državnega zbora?

O temi festivala: “Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje v različnosti predpostavljajo obstoj resnice, kot vrednoto javnega delovanja pa resnicoljubnost. V poresničnem svetu teh predpostavk ni več. Izmenjavo idej, ki temeljijo na obstoju razuma, vednosti in preverljivosti, nadomeščata zavajanje in laganje.

Tisti na položajih moči pogosto lažejo brez pravne ali druge družbene sankcije. V novosprejetem etičnem kodeksu poslancev na primer resnica, resnicoljubnost, izogibanje zavajanju, priznanje napak niso omenjene, določa pa, da mora biti poslanec na sejah parlamenta ter pri opravljanju mednarodne dejavnosti urejen primerno in dostojno svoji funkciji.

Mediji v lasti vladajoče stranke, okrepljeni s finančno podporo madžarskega avtoritarnega režima, lažejo o tistih, ki se jim upirajo. Socialna omrežja večajo doseg teorij zarot, obenem pa so platforme postavljene v vlogo razsodnikov resnice. Oblastniki javnost zavestno zavajajo in nekaznovano kršijo zakone, strokovnjake pa upoštevajo predvsem takrat, ko si od tega obetajo koristi.

Razpad resnice je povezan z vzponom novih tehnologij, ki pospešujejo pretok informacij, obenem pa relativizirajo dejstva in totalizirajo mnenja. Sicer omogočajo deljenje v preteklosti utišanih resnic posameznikov in skupnosti, ki tvorijo margine, a te resnice si prostor delijo v času, ki ga zaznamujejo erozija politične kulture, ignoranca, cinizem in prostaštvo.”

Se vidimo v četrtek, 20.8.2020!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.