Direktor zavoda Državljan D, Domen Savič, se je udeležil razprave o digitalnih kompetencah mladih in vloge medijske, informacijske, digitalne… pismenosti v informacijski dobi.

“Na tem področju vlada velik kaos pojmov in praktičnih rešitev,” poudarja Savič, “ki sledijo toku javnega denarja in namesto splošne koristnosti za družbo zasledujejo predvsem partikularne interese.” Človekove pravice so namreč v informacijski družbi vedno bolj pod pritiskom zasebnih podjetij in državnih organov, vse premalo pa se pogovarjamo o sistemskemu reševanju teh izzivov.

“Predvsem se ne zavedamo razlik med vzgojo potrošnikov in vzgojo državljanov, saj se pri slednji velikokrat ustrašimo vloge izobraževalnega sistema in splošnega družbenega okolja, medtem ko potrošnika razumemo kot ultimativno vlogo posameznika, ki naj bi rešila vse probleme na področju informacijske družbe,” meni Domen Savič.

Posvet so organizirali v zavodu Vsak, v sodelovanju z Registrom .si in javnim zavodom Arnes.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.