Na povabilo Sveta RTV Slovenija se je direktor zavoda Državljan D, Domen Savič, udeležil posveta o programskih standardih RTV Slovenija. Na posvetu o osnutku novih programskih standardov (.pdf, 80 kb) je opozoril predvsem na pomanjkanje drznosti pri snovanju in nekonsistentnosti dokumenta novega predloga.

“Predvsem zmoti, da razprava poteka brez jasnega okvira in pričakovanj snovalca dokumenta, hkrati ni jasno, zakaj se o dokumentu ni najprej uskladil novoustanovljeni Svet RTV Slovenija, saj smo lahko na posvetu hkrati z vabljenimi gosti poslušali tudi komentarje svetnic in svetnikov Sveta RTV Slovenija,” je opozoril Savič in dodal, “da v dokumentu pogrešam več drznosti in novih idej o vodenju in razvoju največjega medija pri nas, za kar imajo snovalci tudi večkrat potrjen mandat s strani splošne javnosti.”

Osnutek dokumenta je nastal pri novem vodstvu zavoda, sedaj ga hkrati dopolnjujejo in urejajo svetnice in svetniki Sveta RTV Slovenija in strokovna javnost. “To ni nujno najboljši način snovanja nove strategije,” je na posvetu opozoril Savič, “hkrati ni jasno, kako se na spremembe navezujejo drugi programski dokumenti, ki so v preteklosti povzročali največ problemov na področju avtonomnega delovanja novinark in novinarjev največjega medija v Sloveniji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.