Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovane vodje poslanskih skupin!

Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D z zakrbljenostjo opazujemo dalj trajajoče iracionalno delovanje državnozborske komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Lansko leto smo septembra oddali peticijo, v kateri smo prosili za razpravo o sprejemljivosti financiranja propagandističnih portalov z davkoplačevalskim denarjem. Peticija se je le dan po prejetju znašla na taistih propagandističnih portalih, do danes ni bila uvrščena na dnevni red komisije za peticije. Letos smo novembra oddali drugo peticijo s podobnim pozivom, še vedno pa ne vemo, ali bo in kdaj bo peticija obravnavana na komisiji.

Komisija je za 6.12.2019 napovedala sejo, zaprto za javnost, na kateri bodo obravnavali več deset peticiji hkrati. To se nam zdi nesprejemljivo iz večih razlogov:

  • zaprtost seje, na kateri se obravnavajo peticije državljank in državljanov, po našem mnenju krši poslovnik državnega zbora, ki v 162. členu navaja, da so “Seje delovnih teles (so) praviloma odprte za javnost. Delovno telo lahko z dvotretjinsko večino navzočih članov sklene, da se seja ali njen del zapre za javnost.”
  • da bodo na seji obravnavali več deset peticij hkrati, se nam zdi iracionalno, saj je septembra 2019 komisija sklicala sejo zaradi ene (1) peticije, v povprečju pa so v letu 2019 na sedmih rednih in štirih nujnih sejah v povprečju obravnavali eno problematiko na sejo.
  • ne razumemo, kako je mogoče, da pozivi, ki problematizirajo trošnjo davkoplačevalskega denarja in opozarjajo na financiranje propagande in sovraštva, v več kot letu dni ne pridejo na vrsti red državnozborske komisije, ki je namenjena točno tem temam.

Pozivamo vas, da ukrepate in da sejo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, napovedane za 6.12.2019 odprete za javnost!

S spoštovanjem,

Domen Savič

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.