V javnem prostoru odpiramo razprave, organiziramo strokovne posvete in konference ter skušamo povezati kritično javnost, ki prihaja iz različnih sfer.

Medijska pismenost
Razvijamo in spodbujamo javno razpravo o pomenu medijske pismenosti za demokracijo in aktivnega državljana, ki sodeluje v odločevalskih procesih.

Medijska industrija
Z javnimi debatami in dogodki opozarjamo na preplet oglaševalcev in novinarjev ter od oglaševalske industrije zahtevamo družbenoodgovorno zakupovanje oglasnega prostora.

Medijska javnost
S kampanjami spodbujamo družbeno delovanje posameznic in posameznikov ter razvijamo programe odgovornega državljanstva in potrošništva na medijskem področju.

Naši uspehi

Razprave o medijih
Večletne izkušnje na področju organizacije razprav o medijski industriji in vpletenih igralcih.

  • Financiranje sovraštva
  • Nove medijske prakse
  • Družbena vloga novinarstva

Aktivno državljanstvo
Razlagamo odločevalske procese in spodbujamo državljanke in državljane k vključevanje vanje; s pisanjem pozivov, predlogov in pisem podpor.

  • Vključevanje v upravljanje javnega servisa
  • Pozivanje k odgovornosti industrije
  • Povezovanje aktivnih posameznic in posameznikov

Odgovoren potrošnik
Raziskujemo in izpostavljamo povezave med industrijo in politiko ter pomagamo potrošnikom, da sprejemajo odgovorne in etične odločitve.

  • Oglaševalsko financiranje propagande
  • Spoštovanje etičnih kodeksov
  • Razkrivanje povezav med politiko in industrijo