Od ustanovitve zavoda ustvarjamo programe medijske pismenosti, organiziramo strokovne razprave in izobraževanja medijske pismenosti ter spodbujamo državljanke in državljane k kritični medijski drži.

Program medijske pismenosti
Program medijske pismenosti razvijamo na podlagi dolgoletnih izkušenj dela v in s slovenskimi množičnimi mediji ter ga izvajamo po celi Sloveniji.

Program je kot primer dobre prakse prepoznal tudi UNESCO, saj smo ga leta 2018 predstavili na mednarodni UNESCO Media literacy konferenci na Švedskem ter na vrsto domačih konferenc (Mreža znanja, Dan odprtih podatkov…)

Razprave o medijski pismenosti
Pripravljamo konference, posvete in strokovne delavnice na temo medijske pismenosti.

Zavzemamo se za sistematizacijo tega koncepta v slovenskem kulturnem prostoru ter uvajanje koncepta medijske pismenosti med obvezne vsebine slovenskega izobraževalnega sistema.

Naši uspehi

Dobra praksa
Večletno izvajanje programa medijske pismenosti na različnih lokacijah in znotraj različnih ustanov ter za posamezne ciljne skupine.

  • Gimnazije
  • Osnovne šole    
  • Interesna združenja

Mednarodno delovanje
Predstavljanje dobre prakse na domačih in mednarodnih konferencah o medijski pismenosti, povezovanje s podobnimi praksami v tujini.

  • Unesco Media literacy conference 2018
  • Share conference
  • European Journalism in the Digital Age

Povezovalna vloga
Spodbujanje sodelovanja različnih akterjev na tem področju (mediji, knjižnice, stroka) in vzpostavljanje novih povezav med njimi.

  • Osnovne in srednje šole
  • Splošne in strokovne knjižnice
  • Akademska sfera