Close

Kritična medijska drža

S pomočjo dobrih praks spodbujamo razvoj družbeno koristnih množičnih medijev. Ukvarjamo se s kritično reflekcijo obstoječih medijskih praks. Prek poglobljenih medijskih analiz ugotavljamo razloge in posledice delovanja obstoječih medijskih modelov. Medijsko sfero pa z oblikovanjem novih praks in promoviranjem drugih dobrih novih praks tudi sooblikujemo.

Dajmo medije v medije

Mediji predstavljajo enega glavnih branikov demokratične družbe. Mediji so usmerjevalci pozornosti posameznikov, saj ti s pomočjo medijev dobivajo za življenje in družbeno delovanje pomembne informacije in interpretacije.

Danes pa mediji ne delujejo v korist državljanov, vedno bolj so namreč podrejeni edinemu interesu, ki se manifestira v javnosti – podrejajo se interesu kapitala. Mediji postajajo delniške družbe, ki jim je interes le dobiček.

S projektom skušamo pri medijskih hišah prebuditi čut za družbeno odgovornost in naravnanost k občinstvu, ne k oglaševalcem. Uporabnike medijev, ki vsakodnevno spremljajo množične medije, pa skušamo opozoriti na moč, ki jo imajo v svojih rokah in denarnicah.

Projekt je mešanica aktivističnih posegov, organiziranih predavanj in debat ter lobističnih obiskov pri posameznih interesnih skupinah, ki delujejo na tem področju – novinarska, oglaševalska, piarovska združenja itd.

Spletišče projekta
Krotilec medijev - delavnice novinarstva za mlade

Delavnice novinarstva za mlade, ki jih izvajamo v okviru literarnega festivala za mlade Vodnikove domačije  se bodo osredotočile na izboljšanje medijske pismenosti sodelujočih, kritičnega analiziranja vsebin množičnih medijev ter izoblikovanja osnovnih novinarskih sposobnostih.

Na delavnicah bodo udeleženci skozi teorijo in praktične primere ter interaktivne dejavnosti spoznavali svet novinarstva in množičnih medijev. Hkrati bodo delavnice služile kot pilotski projekt šole novinarstva, ki bi jo izvedli kasneje.


Nosilec projekta je inštitut Divja misel


EaTHINK 2015: Državljansko novinarstvo

Medijska pismenost je ena od najbolj pomembnih znanj v demokratični družbi. Medijska sporočila sooblikujejo družbeno realnost in posameznik jih mora znati pravilno brati in razumeti, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve, ki vplivajo na vse.

Projekt EaTHINK 2015 povezuje premislek o trajnostnem razvoju in novinarstvu ter medijski industriji. Z učenci in dijaki predelamo izbrane teme s področja trajnostnega razvoja ter kritičnega branja množičnih medijev. Učenci in dijaki nato s skupinskim delom pokrijejo določeno temo in rezultate predstavijo v obliki novinarskega prispevka (reportaža, intervju). V sklopu projekta sodeluje deset osnovnih šol in gimnazij iz cele Slovenije.

Nosilec projekta je Inštitut za trajnostni razvoj.


Spletišče projekta