Close

Človekove pravice

Raziskujemo, izpostavljamo, razpravljamo in spodbujamo udeležbo na področju
človekovih pravic v informacijski družbi. 

Kampanje

Borimo se za nevtralnost interneta, informacijsko zasebnost in delujoč sistemavtorskega prava. Opozarjamo na nepravilnosti in predlagamo izboljšave aktualnega sistema.

Delavnice

Razvijamo in izvajamo delavnice kibernetske zasebnosti in varnosti, delavnice digitalnega aktivizma in uporabe spletnih tehnologij za participacijo v političnih procesih.

Razprave

Organiziramo in izvajamo javne razprave digitalnih politik in človekovih pravic v informacijski družbi.

Naši uspehi

Mednarodno delovanje

Kot prvi slovenski član evropskega združenja za digitalne pravice EDRi se na področju digitalnih pravic povezujemo in delujemo mednarodno.

  • Kampanja za nevtralnost interneta    
  • Kampanja za reformo avtorskega prava    
  • Kampanja za zasebnost 
Raziskovanje

Nadziramo odločevalske procese na področju digitalnih pravic, politik nadzora in informacijske ekonomije ter opozarjamo na nepravilnosti.

  • Tehnologije prepoznavanja obrazov    
  • Odgovoren razvoj tehnologije    
  • Odgovorno oglaševanje
Dobra praksa

Redna organizacija dogodkov in kampanj na področju človekovih pravic v informacijski družbi ter uveljavljena prepoznavnost na tem področju.

  • Politike razvoja informacijske družbe
  • Mediji v informacijski družbi
  • Zaščita manjšin v informacijski družbi