Človekove pravice
Raziskujemo, izpostavljamo, razpravljamo in spodbujamo udeležbo na področju človekovih pravic v informacijski družbi. 

Kampanje
Borimo se za nevtralnost interneta, informacijsko zasebnost in delujoč sistemavtorskega prava. Opozarjamo na nepravilnosti in predlagamo izboljšave aktualnega sistema.

Delavnice
Razvijamo in izvajamo delavnice kibernetske zasebnosti in varnosti, delavnice digitalnega aktivizma in uporabe spletnih tehnologij za participacijo v političnih procesih.

Razprave
Organiziramo in izvajamo javne razprave digitalnih politik in človekovih pravic v informacijski družbi.

Naši uspehi

Mednarodno delovanje
Kot prvi slovenski član evropskega združenja za digitalne pravice EDRi se na področju digitalnih pravic povezujemo in delujemo mednarodno. Kampanja za nevtralnost interneta    Kampanja za reformo avtorskega prava    Kampanja za zasebnost 

Raziskovanje
Nadziramo odločevalske procese na področju digitalnih pravic, politik nadzora in informacijske ekonomije ter opozarjamo na nepravilnosti. Tehnologije prepoznavanja obrazov    Odgovoren razvoj tehnologije    Odgovorno oglaševanje

Dobra praksa
Redna organizacija dogodkov in kampanj na področju človekovih pravic v informacijski družbi ter uveljavljena prepoznavnost na tem področju.Politike razvoja informacijske družbeMediji v informacijski družbiZaščita manjšin v informacijski družbi