Close

Digitalne pravice

Oblikujemo in pomagamo oblikovati enakovredno, kakovostno in varno digitalno okolje za vse posameznike, ne glede na njihovo moč v družbenem okolju. Vzpodbujamo občutek odgovornosti in vloge političnih predstavnikov v oblikovanju digitalnega prostora ter vlogo, moč in vzvode posameznikov za sooblikovanje digitalnega okolja.

Etičen.it

Projekt Eticen.it je nastal kot odziv na vedno večji problem etičnega delovanja razvijalcev informacijske tehnologije. Koda je že zdavnej postala družbena kategorija, ki ne vpliva samo na delovanje programske in strojne opreme, temveč ima tudi dolgoročne družbene posledice.

S projektom nagovarjamo tako uporabnike tehnologije kot njihove razvijalce in jim na srce polagamo etična načela, s katerimi bomo zavarovali uporabnike, zavezali razvijalce in skozi multidisciplinarno delovanje po svojih najboljših močeh poskrbeli za čimbolj varno okolje skozi premislek o družbeni odgovornosti, vplivanju tehnoloških rešitev na širšo družbeno realnost in delovanje v smeri etičnega razvoja informacijskih tehnologij.

Projekt bo skozi organizacijo dogodkov, pripravo prispevkov in opozarjanjem na svetovne dobre in slabe prakse skušal vplivati na slovenske uporabnike in razvijalce informacijskih tehnologij ter s proaktivnim pristopom skušal izboljšati trenutno stanje.

Spletišče projekta
Cryptoparty Slovenija

Posamezniki se premalo zavedajo, kako izpostavljeni in ranljivi so na spletu in za svojo varnost na spletu ne skrbijo.

Cryptoparty Slovenija je projekt, ki se osredotoča na osveščanje javnosti o pomembnosti varovanja spletne identitete ter zasebnosti na spletu.

Vodimo izobraževalne dogodke, na katerih strokovnjaki na laičen in splošni javnosti razumljiv način predstavljajo posamezne sklope varovanja spletne identitete in učijo zaščite spletnih komunikacij (elektronska pošta, omrežja, mobilne komunikacije).


Spletišče projekta
Reforma avtorskega prava

Spremljamo implementacijo direktive o reformi avtorskega prava, opozarjamo na pasti digitalne cenzure in skrbimo za javno razpravo o tem izzivu ter povezujemo civilno družbo, gospodarstvo in odločevalce. 

Spletišče projekta
Net Neutrality in ti

Koncept nevtralnosti interneta je v Sloveniji premalo znan pojem. Neznanje vodi v slabo in napačno sprejemanje odločitev s strani odločevalcev, kar lahko vodi v dolgoročne slabe posledice za celotno slovensko spletno sfero.

Da bi pojem osvetlili in odločevalcem in splošni javnosti ta fenomen predstavili, smo na enem mestu zbrali vsa dejstva, intervjuje s strokovnjaki ter poročanje medijev.

Da bi fenomen še bolje predstavili širši javnosti, javnost izobražili, jo obvestili o spremembah in predstavili načine, kako vstopiti v politično dogajanje, organiziramo tudi okrogle mize in predavanja.

Spletišče projekta
E-demokracija.si

E-demokracija.si je najstarejši slovenski projekt, ki se s temo elektronske demokracije v slovenskem prostoru ukvarja že od leta 2005.

Aktivno in ažurno spremljanje dogajanj na tem področju v Sloveniji in po vsem svetu, nudi vpogled v razvoj in napredek skozi zadnjih 10 let. Z različnimi projekti vzpodbujamo aktivno sodelovanje ljudi v odločevalskih političnih procesih prek različnih tehnologij. Državljane želimo naučiti kako postati aktiven državljan in kako svoje usode ne prepustiti v rokah izvoljenih predstavnikov.

V javnosti je portal E-demokracija.si prepoznan kot najboljši način informiranja o razvoju tega področja v Sloveniji.


Spletišče projekta