Close

Digitalno državljanstvo

Oblikujemo in pomagamo oblikovati enakovredno, kakovostno in varno digitalno okolje za vse posameznike, ne glede na njihovo moč v družbenem okolju. Vzpodbujamo občutek odgovornosti in vloge političnih predstavnikov v oblikovanju digitalnega prostora ter vlogo, moč in vzvode posameznikov za sooblikovanje digitalnega okolja.

E-demokracija.si

E-demokracija.si je najstarejši slovenski projekt, ki se s temo elektronske demokracije v slovenskem prostoru ukvarja že od leta 2005.

Aktivno in ažurno spremljanje dogajanj na tem področju v Sloveniji in po vsem svetu, nudi vpogled v razvoj in napredek skozi zadnjih 10 let. Z različnimi projekti vzpodbujamo aktivno sodelovanje ljudi v odločevalskih političnih procesih prek različnih tehnologij. Državljane želimo naučiti kako postati aktiven državljan in kako svoje usode ne prepustiti v rokah izvoljenih predstavnikov.

V javnosti je portal E-demokracija.si prepoznan kot najboljši način informiranja o razvoju tega področja v Sloveniji.


Spletišče projekta
Cryptoparty Slovenija

Posamezniki se premalo zavedajo, kako izpostavljeni in ranljivi so na spletu in za svojo varnost na spletu ne skrbijo.

Cryptoparty Slovenija je projekt, ki se osredotoča na osveščanje javnosti o pomembnosti varovanja spletne identitete ter zasebnosti na spletu.

Vodimo izobraževalne dogodke, na katerih strokovnjaki na laičen in splošni javnosti razumljiv način predstavljajo posamezne sklope varovanja spletne identitete in učijo zaščite spletnih komunikacij (elektronska pošta, omrežja, mobilne komunikacije).


Spletišče projekta
Net Neutrality in ti

Koncept nevtralnosti interneta je v Sloveniji premalo znan pojem. Neznanje vodi v slabo in napačno sprejemanje odločitev s strani odločevalcev, kar lahko vodi v dolgoročne slabe posledice za celotno slovensko spletno sfero.

Da bi pojem osvetlili in odločevalcem in splošni javnosti ta fenomen predstavili, smo na enem mestu zbrali vsa dejstva, intervjuje s strokovnjaki ter poročanje medijev.

Da bi fenomen še bolje predstavili širši javnosti, javnost izobražili, jo obvestili o spremembah in predstavili načine, kako vstopiti v politično dogajanje, organiziramo tudi okrogle mize in predavanja.

Spletišče projekta