Spodbujamo in se vključujemo v odločevalske procese na vseh ravneh ter s participacijo aktivnih državljank in državljanov skrbimo za uveljavljanje ljudske volje.

Kampanje
Razvijamo kampanje, s katerimi opozarjamo na kršitve pravic, zagovarjamo demokratično družbo ter spodbujamo vključevanje v odločevalske procese.

Delavnice
Razvijamo in izvajamo delavnice s področja družbenega aktivizma, medijske pismenosti in aktivnega državljanstva.

Razprave
Organiziramo in izvajamo razprave o družbeni odgovornosti, aktivnemu državljanstvu in kritičnemu potrošništvu.

Naši uspehi

Človekove pravice
Izvajamo kampanje za obrambo človekovih pravic s posebnim poudarkom na človekovih pravicah v informacijski družbi.

  • Zaščita spolnih in etničnih manjšin
  • Kampanja za kibernetsko zasebnost
  • Kampanja z svobodo govora

Svobodni mediji
Opozarjamo na vlogo neodvisnih in svobodnih medijev v demokraciji in zagovarjamo kvalitetno novinarstvo.

  • Kampanja proti propagandi
  • Kampanja za javne medije
  • Kampanja proti psevdoznanosti

Odprt splet
Borimo se za kibernetsko zasebnost, nevtralnost interneta in pošten sistem avtorskega prava v informacijski družbi.

  • Kampanja za nevtralnost interneta
  • Kampanja za reformo avtorskega prava
  • Kampanja za kibernetsko zasebnost