Close

Odločevalski procesi

Spodbujamo in se vključujemo v odločevalske procese na vseh ravneh ter s participacijo aktivnih državljank in državljanov skrbimo za uveljavljanje ljudske volje.

Kampanje

Razvijamo kampanje, s katerimi opozarjamo na kršitve pravic, zagovarjamo demokratično družbo ter spodbujamo vključevanje v odločevalske procese.

Delavnice

Razvijamo in izvajamo delavnice s področja družbenega aktivizma, medijske pismenosti in aktivnega državljanstva.

Razprave

Organiziramo in izvajamo razprave o družbeni odgovornosti, aktivnemu državljanstvu in kritičnemu potrošništvu.

Naši uspehi

Človekove pravice

Izvajamo kampanje za obrambo človekovih pravic s posebnim poudarkom na človekovih pravicah v informacijski družbi.

  • Zaščita spolnih in etničnih manjšin
  • Kampanja za kibernetsko zasebnost
  • Kampanja z svobodo govora
Svobodni mediji

Opozarjamo na vlogo neodvisnih in svobodnih medijev v demokraciji in zagovarjamo kvalitetno novinarstvo.

  • Kampanja proti propagandi
  • Kampanja za javne medije
  • Kampanja proti psevdoznanosti
Odprt splet

Borimo se za kibernetsko zasebnost, nevtralnost interneta in pošten sistem avtorskega prava v informacijski družbi.

  • Kampanja za nevtralnost interneta
  • Kampanja za reformo avtorskega prava
  • Kampanja za kibernetsko zasebnost