Close

Izobražen potrošnik

Izpostavljamo in poudarjamo vlogo odgovornega potrošnika, ki poleg svojega političnega glasu za odločanje uporablja tudi svojo denarnico.

Kampanje

S kampanjami razvijamo in opozarjamo na vlogo posameznika, ki kot državljan in potrošnik lahko vpliva na razvoj politik oziroma delovanje podjetij v družbi.

Delavnice

Razvijamo in izvajamo delavnice, s katerimi spodbujamo odgovorno potrošništvo in ponujamo načine kritičnega odzivanja na družbene probleme skozi denarnico.

Razprave

Razvijamo javne razprave, na katerih izpostavljamo družbenokoristno vlogo potrošnika, ki s svojim denarjem odloča o dobrih in slabih praksah v družbeni sferi.

Naši uspehi

Boj proti psevdoznanosti

Opozarjamo in izpostavljamo primere psevdoznanosti ter se borimo proti njej na lokalni in državni ravni.

  • Boj proti antivaxx lažnivcem
  • Boj proti 5G šarlatanom
  • Boj proti medicini čudežev
Industrija nadzora

Razvijamo lokalne in globalne kampanje za boj proti industriji nadzora in opismenjujemo državljanke in državljane na področju kibernetske varnosti in zasebnosti.

  • Zasebnostne delavnice
  • Cryptoparty konferenca
  • Pozivi k regulaciji
Financiranje propagande

Z lokalnim in mednarodnim delovanjem opozarjamo na javno financiranje strankarske propagande in ignoranco vseh vpletenih.

  • Pozivi odločevalcem
  • Kritična drža potrošnikov
  • Raziskovanje povezav med gospodarstvom, politiko in nevladnimi organizacijami