Close

Državljanska vzgoja

Z delavnicami, predavanji, okroglimi mizami in drugimi javnimi dogodki razvijamo državljansko vzgojo in spodbujamo ljudi k delovanju v javnosti.

Kampanje

Razvijamo kampanje aktivnega državljanstva in državljanske vzgoje ter učimo uporabnice ter uporabnike sooblikovanja družbe z udejstvovanjem v odločevalskih procesih in javnem življenju.

Delavnice

Razvijamo delavnice aktivnega državljanstva in aktivističnega delovanja ter spodbujamo družbeno udejstvovanje s poznavanjem pravil sistema.

Razprave

Pripravljamo javne dogodke odprtega tipa, na katerih javno razpravljamo o družbenih problemih in povezujemo različne interesne skupine, ki delujejo na posameznem področju.

Naši uspehi

Pravice manjšin

Vključujemo se v kampanje za pravice manjšin, pomagamo manjšinam z aktivizmom, delavnicami in javnimi pozivi.

  • Pravice LGBTQ manjšine
  • Delavnice zagovorništva
  • Javni pozivi k enakopravnosti
Medijska pismenost

Razvijamo in izvajamo mednarodno prepoznane projekte medijske pismenosti in se povezujemo z različnimi akterji na tem področju.

  • Delavnice medijske pismenosti
  • Medijski aktivizem
  • Sooblikovanje medijev
Pravni sistem

Razvijamo in izvajamo nadzor oblasti prek kampanj in akcij, s katerimi pozivamo k odgovornosti in spoštovanju pravnega sistema.

  • Javno financiranje sovraštva
  • Industrija nadzora
  • Omejevanje psevdoznanosti