Close

Aktivno državljanstvo

Poučujemo in izobražujemo posameznike in družbene skupine o njihovi vlogi v družbi. Naš cilj je opolnomočenje državljanov, preganjanje apatije in pasivnosti ter njihova preobrazba v aktivne državljane. Odgovarjamo na vprašanja, kako deluje država in njeni organi, kam se lahko posamezniki obrnejo po pomoč in kako izgleda komunikacija posameznikov z relevantnimi vejami oblasti.

Dan osvoboditve osebnih podatkov

Razkrivanje in deljenje osebnih podatkov je v današnjem svetu stalnica. Vedno večje število tretjih oseb te podatke zbira, obdeluje in uporablja za optimizacijo svojih delovnih procesov. Velika večina posameznikov se tega ne zaveda, ne pozna pa niti svojih pravic na tem področju.

Del projekta bo vzpostavitev spletnega mesta, kjer bomo predstavili načine zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov s strani tretjih oseb v Sloveniji. Oblikovali in v uporabo bomo dali tudi obrazec za zahtevo po izbrisu lastnih osebnih podatkov iz različnih baz tretjih oseb.

Projekt čaka na finance
Portal za aktivne državljane

Javna uprava posameznikom že nudi veliko različnih mehanizmov za vplivanja na razvoj dogodkov in popravo krivičnega stanja v družbi. Problem je v neinformiranem državljanu in (navidezno) zapletenem sistemu.

Rešitev vidimo v spletni vstopni točki za državljana, ki mu bo na enem mestu ponudil pomoč pri iskanju odgovornega organa za reševanje posameznega problema in mu nato olajšal prijavo/rešitev problema s predizpolnjenim dokumentom, ki ga bo državljan minimalno dopolnil in oddal.

Projekt čaka na finance
Podcast mreža Fahrenheit77

Podcast mreža Fahrenheit77 predstavlja skupek podcastov, ki so v slovenski medijski prostor vnesli svežino in skušajo z drugačno, svežo in novo interpretacijo medijskih in družbenih vsebin v posameznikih povrniti zaupanje v svet, jim predstaviti aktivne posameznike in jih vzpodbuditi k lastnemu aktivnemu delovanju v družbi.

Spletišče projekta