Naš cilj je opolnomočenje državljanov, preganjanje apatije in pasivnosti ter njihova preobrazba v aktivne državljane.

Odločevalski procesi

Spodbujamo in se vključujemo v odločevalske procese na vseh ravneh ter s participacijo aktivnih državljank in državljanov skrbimo za uveljavljanje ljudske volje.

Več informacij

Državljanska vzgoja

Z delavnicami, predavanji, okroglimi mizami in drugimi javnimi dogodki razvijamo državljansko vzgojo in spodbujamo ljudi k delovanju v javnosti.

Več informacij

Izobražen potrošnik

Izpostavljamo in poudarjamo vlogo odgovornega potrošnika, ki poleg svojega političnega glasu za odločanje uporablja tudi svojo denarnico.

Več informacij