Zasebnost in varnost državljana v informacijski družbi bo tema že šeste Cryptoparty Slovenija konference, ki se bo odvila v ponedeljek, 2.3.2020 ob 18h v Računalniškem muzeju na Celovški 111 (poleg Kino Šiška). Vstop je prost.

Pet predavateljic se bo v svojih predavanjih dotaknilo problema zasebnosti in identitete (Nika Mahnič), težav s tehnologijami prepoznavanja obrazov (Lottle Houwing / Bits of freedom), vedno bolj aktualnega kibernetskega vojskovanja (Kaja Ciglic / Microsoft) , izziva nadzorne oglaševalske industrije (Karolina Iwańska / Panoptykon Foundation) ter poslovne varnostne kulture (Taja Andrej / Lawisec).

Konferenca Cryptoparty Slovenija nastaja v organizaciji zavoda Državljan D in je od leta 2015 ena redkih konferenc, na katerih poglede srečujejo različne interesne skupine, od industrije do nevladnih organizacij in drugih strokovnjakov.

“Pomembno se nam zdi, da so konference dejansko stičične točke različnih pogledov in idej, ne pa da na konferencah o zasebnosti in varnosti poslušamo prodajne nagovore industrije, ki je na tem področju eden večjih krivcev za nastalo stanje,” je ob razgrnitvi programa pojasnil direktor zavoda Državljan D, Domen Savič.

“Programske vsebine so nastale po analizi stanja doma in po svetu, kjer opažamo, da se dogaja vedno večji razkorak med industrijskimi trendi, političnimi idejami in potrebami potrošnikov,” poudarja Domen Savič. “Samo če pogledamo aktualni primer slovenske policije in tehnologije za prepoznavanja obrazov, lahko ugotovimo, da je na tem področju vključujočih razprav premalo, grožnje pa so vedno večje.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.