Pred petimi leti smo dvanajstega oktobra tudi formalno ustanovili neprofitni zavod Državljan D. Ob ustanovitvi je naš direktor v intervjuju za STA pojasnil razloge za nastanek:

Dolgoročni cilji zavoda so “razviti osrednjo točko srečevanja skupin, ki delujejo na področju interneta, oblikovanje pobud za boljše pravne okvire na tem področju in opozarjanje na probleme informacijske družbe, ki so bili do sedaj zaradi različnih razlogov potisnjeni v ozadje”.

STA, 2015

V petih letih smo pustili svoj pečat na področju politik interneta, množičnih medijev in aktivnega državljanstva, naše prakse pa so v mednarodnem prostoru prepoznane kot prodorne in kvalitetne.

“Veseli nas, da smo pred petimi leti postavili trdne temelje neodvisne nevladne organizacije, ki deluje vztrajno in na področju, ki je bilo dosedaj izredno podhranjeno oziroma podvrženo podaljškom vladnih strategij,” je ob petih obletnici izjavil direktor zavoda, Domen Savič.

Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D smo v prvih petih letih izvedel več lokalnih in mednarodnih projektov in kampanj na področju medijske pismenosti, informacijske družbe in aktivnega državljanstva.

“Opažamo, da se tehnodeterministična logika uvajanja družbenih sprememb povečuje in da bo v prihodnosti na tem področju še veliko dela,” poudarja Savič in kaže na vedno večje število sistemov t.i. pametnih mest, ki prihajajo tudi v Slovenijo. “Tudi na področju medijske pismenosti in problemov na trgu oglaševanja se trend financiranja propagande ni obrnil, temveč postaja vedno bolj sistemski,” dodaja.

Prvo petletko bodo sodelavke in sodelavci zavoda praznovali delovno. “Začenjajo se Meet&Code delavnice, nadaljuje se preiskava financiranja strankarske propagande skozi oglaševalske pogodbe ministrstev in turneje proti sovraštvu, začeli pa smo tudi z zbiranjem materiala za projekt nadzora pametnih mest v Sloveniji,” aktivnosti opisuje Savič, ki se hkrati zahvaljuje vsem podpornicam in podpornikom zavoda. “Brez njih nas ni,” zaključuje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.