Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D smo v letošnjem letu v skladu z usmeritvami zavoda delovali na treh glavnih področjih – digitalne pravice, medijska pismenost in aktivno državljanstvo.

Digitalne pravice

  • Organizacija večih mednarodnih dogodkov s področja digitalnih pravic (zasebnost, varnost, odprto podatkovje) in odgovornega razvoja informacijske družbe
  • Kot prvi slovenski predstavnik smo bili sprejeti v evropsko združenje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju digitalnih pravic (EDRi)
  • Posnetih 13 epizod podcasta Državljan D
  • Sodelovanje v kampanji za reformo avtorske zakonodaje 

Medijska pismenost

  • Izvedenih štirideset ur programa medijske pismenosti na večih osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji. 
  • Izvedeno predavanje na UNESCO konferenci o medijski pismenosti v Goteburgu
  • Izvedena celoletna kampanja proti financiranju medijske propagande z javnim denarjem

Aktivno državljanstvo

  • Spodbujanje politične participacije na področju financiranja sovraštva z javnim denarjem
  • Spodbujanje javne participacije na področju sprejemanja evropske avtorske zakonodaje

Zavod se ne financira z državnim denarjem, pomemben del financiranja so donacije.

Donacije nam zagotavljajo hitro in neodvisno odzivanje na aktualne probleme informacijske dobe in medijske realnosti ter predstavljajo nepogrešljiv vir financiranja naših aktivnosti. Hkrati niso vezane na politične akterje (lokalne ali evropske), kar pomeni dodatno prednost pri hitrosti odzivanja. 

Kako podpreti?

Naše delovanje lahko podprete na več različnih načinov.

Kot fizična oseba

Kot pravna oseba

Pravnim osebam omogočamo celostno podpiranje zavoda, s katerim želimo zagotoviti dolgoročno delovanje zavoda in razvoj projektov, ki jih trenutno izvajamo. Podpreti je mogoče posamezne projekte oziroma zavod kot celoto. Stopite v stik z nami!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.