Spoštovani!

Danes boste na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pod drugo točko razpravljali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), skrajšani postopek, EPA 1277-VII.

Ministrstvo za javno upravo vas prosi, da ta predlog zakona sprejmete po skrajšanem postopku in tako omogočite čimprejšnjo selitev direktorata za informacijsko družbo iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na ministrstvo za javno upravo.

Prosimo vas, ne storite tega!

Minister za javno upravo je z ekipo postopek priklopitve direktorata za informacijsko družbo, ki je v naši državi trenutno edina funkcija, ki se z izzivi informacijske družbe ukvarja celostno in na večih nivojih ter hkrati koordinira izvajanje programa na področju informacijske družbe, vodilo izredno netransparentno.

Proti selitvi direktorata se je že javno izrekla strokovna in splošna javnost, hkrati obstaja več indicev, da je edini razlog za selitev kaprica ministra za javno upravo, ki bi direktorat pod svojim okriljem želel zato, da bo lažje sklepal posle z industrijo informacijske družbe.

Strinjamo se, da je potrebno področje informacijske družbe urediti celostno in da direktorat za informacijsko družbo ne predstavlja najboljše rešitve na tem področju. A hkrati opozarjamo, da bi bila selitev na ministrstvo za javno upravo pet korakov v napačno smer – lobisti industrije bi imeli lažje delo pri »napadanju« najšibkejšega člena v verigi, direktorat bo zelo verjetno svoje aktivnosti podredil delovanju ministrstva za javno upravo, ki informacijski družbo ne razume celostno, temveč samo kot podrejeno področje državne informatike.

To kažejo tudi dosedanji koraki ministra za javno upravo v tej smeri. Na dan informacijske družbe je obiskal konferenco zasebnega proizvajalca programske in strojne opreme Microsoft v Portorožu. Ni upošteval mnenja strokovne in kritične javnosti, ki je že večkrat javno opozorilo na problematičnost selitve. Javno razpravo je uvedel šele po širokem protestu in jo izvedel izredno nerodno ter brez potrebnega konsenzna. Na koncu minister ni pojasnil, zakaj bi bila selitev direktorata najboljša stvar za razvoj informacijske družbe pri nas.

Prosimo vas, da v razpravi ugotovite nesprejemljivost selitve, da selitev zavrnete in od ministra zahtevate, naj na področju informacijske družbe opravi celostno razpravo, v katero naj vključi vse deležnike. Prosim vas, da ministru sporočite, da ne boste dopustili takega soliranja in podrejanja širših interesov celotne družbe. Prosimo vas, da zavrnete predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), skrajšani postopek, EPA 1277-VII.

S spoštovanjem,
podpis

Več informacij:

  • Odziv Aleš Špetič, bivši glasnik digitalnih tehnologij RS in dr. Žiga Turk, bivši minister za znanost, izobraževanje, kulturo in šport – http://www.rtvslo.si/slovenija/razvoj-informacijske-druzbe-bodo-prevzeli-birokrati/392319
  • Odziv Odziv dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije – http://www.delo.si/novice/politika/prenos-direktorata-za-informacijsko-druzbo-v-mju.html

Seznam elektronskih naslovov:

lilijana.kozlovic@dz-rs.si, anja.bah-zibert@dz-rs.si, marko.ferluga@dz-rs.si, benedikt.kopmajer@dz-rs.si, dragan.matic@dz-rs.si, dusan.radic@dz-rs.si, simon.zajc@dz-rs.si, franc.laj@dz-rs.si, julijana.bizjak-mlakar@dz-rs.si, gorenak.vinko@dz-rs.si, zvonko.lah@dz-rs.si, jani.moderndorfer@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, janja.sluga@dz-rs.si, nada.brinovsek@dz-rs.si, anita.kolesa@dz-rs.si, tomaz.lisec@dz-rs.si, bojana.mursic@dz-rs.si, jernej.vrtovec@dz-rs.si

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.