Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj še enega problematičnega svežnja evropske zakonodaje, ki je po našem mnenju pot v digitalni pekel, tlakovana z dobrimi nameni.

Zakonodaji predlog EU Child Sexual Abuse Regulation (CSAR) namreč uvaja škodljive ukrepe, s katerimi bodo evropski zakonodajalci zmanjšali svobodo govora in izražanja, dodatno ogrozili delovanje majhnih in srednjih podjetij v digitalni ekonomiji. Hkrati ti ukrepi ne bodo niti najmanj pomagali reševati problem spletne otroške pornografije, kar naj bi bil njihov namen.

V ta namen z odprtim pismom nagovarjamo evropsko poslanko Romano Tomc, ki sedi v odboru IMCO (Committee on Internal Market and Consumer Protection), kjer se trenutno nahaja

Pismo objavljamo v celoti:

Spoštovana evropska poslanka Romana Tomc,

pišem vam v imenu zaskrbljene strokovne in laične javnosti, ki spremlja sprejemanje t.i. CSAR zakonodaje v odboru IMCO, katerega članica ste.

Najprej nas skrbi, da predlagani ukrepi v zakonodaji CSAR po mnenju mnogih aktivistov, pravnikov in predstavnikov zasebnega sektorja ne rešujejo problema spolnih zlorab otrok na spletu, hkrati pa zmanjšujejo svobodo govora in izražanja ter nažirajo našo zasebnost v informacijski družbi.

Zakonodaja CSAR v trenutni obliki je tudi škodljiva za majhna in srednja podjetja, saj dodatno utrjuje monopolni oziroma oligopolni položaj velikih spletnih posrednikov vsebin in spodkopavajo ukrepe v evropskem zakonodajnem svežnju DSA (prepoved splošnega nadzora in režim omejene odgovornosti).

V zavodu Državljan D podpiramo amandmaje evropskega poslanca Alexa Salibe, ki po našem mnenju zamejujejo škodljive ukrepe v predlogu CSAR in bi jih morali razumeti kot absolutni minimalni prag sprejemljivega, pod katerega se kot vodilna sila na globalnem področju informacijske družbe Evropska unija ne bi smela spuščati. Govorim predvsem o problematični tehnologiji dokazovanja in preverjanja starosti spletnih uporabnikov ter avtomatičnega odstranjevanja “problematičnih” vsebin iz svetovnega spleta.

Strinjamo se z ugotovitvijo, da je otroška pornografija neskladna s človekovimi pravicami in bi bilo potrebno narediti vse v smeri preprečevanja distribucije takih vsebin, a smo hkrati izredno zaskrbljeni, da se pod pretvezo preprečevanja spolnih zlorab mladoletnih oseb in distribucije otroške pornografije uvaja škodljive tehnodeterministične ukrepe, ki v nobenem oziru ne rešujejo problema, ustvarjajo pa veliko novih.

Prepričani smo, da lahko znotraj odbora IMCO zaustavite ta nedodelan, škodljiv in neučinkovit predlog evropskih zakonodajalcev in s skupnimi močmi na tem področju na novo zastavite učinkovite politike pregona otroške pornografije in drugih spornih vsebin, ki ne nažirajo kolektivnih človekovih pravic, ne škodujejo malim in srednjim podjetjem v Evropski uniji in ne spodkopavajo dobrih rešitev, ki so že vzpostavljene v svežnju DSA.

S spoštovanjem,

Domen Savič
direktor zavoda Državljan D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.