Direktor zavoda Državljan D, Domen Savič, je na povabilo YouthProAktiv v sklopu projekta “The Influencers Trust” izvedel predavanje in delavnico na temo boja proti propagandi in medijskim lažem.

“Pomembno se mi zdi, da se iz področja individualne odgovornosti premaknemo h konceptu deljene odgovornosti,” je poudaril Savič, “kjer moramo na odgovornost poklicati tako posrednike vsebin kot tudi politične odločevalce.”

V predavanju je predstavil teoretične okvire boja proti dezinformacijam in lažem ter propagandi ter v delavnici predstavil primere iz nabora zavoda Državljan D. “Zanimivo je videti, da se na področju financiranja propaganda vse premalo pogovarjamo o financerjih, ki v določenih primerih prihajajo tudi iz javnega sektorja in z davkoplačevalskim denarjem financirajo propagando,” je podčrtal Savič.

Udeleženke in udeleženci so pohvalili širino predstavljenih vsebin in nove pristope k reševanju teh družbeno relevantnih izzivov.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.