Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D smo v letu 2020 nadaljevali z razvojem dobrih praks na področju informacijske družbe, množičnih medijev in aktivnega državljanstva. 

S projekti in kampanjami smo opozarjali na financiranje propagande z javnim denarjem, razvijali medijsko pismenosti pri mladih, organizirali več dogodkov s področja informacijske družbe in spodbujali aktivno državljanstvo.

V sredini leta smo izvedli javnomnenjsko anketo o našem delu v splošni javnosti in z njo izmerili visoko zaupanje ter ugled zavoda Državljan D ter veliko zanimanje za naše delo.

Hkrati smo v letu 2020 nadaljevali z razvijanjem sistema mikrodonacij, s katerimi financiramo naše delo. 

Informacijska družba

Pandemija koronavirusa je odprla nova področja boja za uporabniško zasebnost in spodbudil korakanje v avtokracijo. 

V zavodu Državljan D smo od začetka pandemije problematizirali politično odločanje in kršenje pravic do zasebnosti ter opozarjali na nesmiselnost tehnodeterminističnega reševanja pandemije, ki si podreja človekove pravice. 

Hkrati smo v letu 2020 organizirali že šesto mednarodno Cryptoparty Slovenija konferenco, ki se osredotoča na fenomen varovanja zasebnosti v informacijski družbi s stališča državljana in potrošnika.

Posvetili smo se tudi problemu pametnih mest, ki nastajajo v Sloveniji in ki jih trenutno poganja predvsem zasebna pobuda, manjka pa odločevalski glas ter jasno razvita politika tega področja. 

Spremljali smo področje platformizacije družbe in izpostavili problem vzpostavljanja zakonodajnega okvira za delovanje podjetja Uber brez javne razprave o problematičnosti njihovih praks. 

Izvedli smo več dogodkov v živo in dogodkov prek spleta, kjer smo s sogovornicami in sogovorci problematizirali človekove pravice v informacijski družbi in opozarjali na pomembnost politizacije te razprave.

Se ti zdi to pomembno? Podpri naše delovanje z donacijo!

Množični mediji

Največja letošnja kampanja je bila posvečena financiranju propagande z javnim denarjem. Turneja proti sovraštvu je celo leto opozarjala na problem financiranja in izpostavljala negativne posledice takega početja ter klicala na odgovornost. Na to temo smo nastopili tudi na seji Odbora za kulturo v državnem zboru.

Izvedli smo dve preiskovalni zgodbi financiranja strankarske propagande z davkoplačevalskim denarjem in pozvali opozicijo k pozivu Računskemu sodišču, ki bi moralo odreagirati in izvesti izredno revizijo javnega naročila. 

Vključili smo se v boj za javne medije in hkrati opozorili na pomanjkanje politične volje v odločevalskih organih teh medijev za sankcioniranje kršiteljev programskih določil v lastnih vrstah. 

Nadaljevali smo z dobro prakso programa medijske pismenosti, ki smo jo po začetku pandemije preselili in zaključili na spletu, sodelovali pa smo tudi večih mednarodnih dogodkih na temo informacijske in medijske pismenosti.

V letu 2020 smo sproducirali tudi dvanajst mesečnih epizod podcasta Državljan D, ki se ukvarja s področji informacijske družbe, množičnih medijev in aktivnega državljanstva ter objavljali članke v Foreign Policy, Financial Times in drugih medijih. 

Se ti zdi to pomembno? Podpri naše delovanje z donacijo!

Aktivno državljanstvo

V kampanje smo redno vključevali posameznice in posameznike ter jim z nasveti pomagati čimbolj učinkovito izraziti svoje politične pravice. 

Borili smo se za preprečitev popularizacije psevdoznanosti v medijih in v javnem življenju, opozarjali na probleme odgovornega razvoja informacijske tehnologije, spodbujali zasebnostno kulturo pri splošni rabi digitalnih tehnologij in zagovarjali pomembnost neodvisnih javnih medijih za ohranitev demokratične družbe. 

Opozarjali smo tudi na porast desničarske ekstremizma v slovenski družbi in preiskovali povezave med politiko, gospodarstvom in mediji na tem področju. 

Se ti zdi to pomembno? Podpri naše delovanje z donacijo!

Pogled v 2021

Ko ob koncu leta pogledujemo v prihodnost, vidimo na področjih delovanja še veliko izzivov in problemov, ki povezujejo politiko, gospodarstvo in civilno družbo. 

Družba informacijske tehnologije je v letu 2020 utrdila svojo vseprisotnost in še bolj povezala odločevalce, razvijalce ter uporabnike. Hkrati se je še enkrat pokazalo, kako potrebni so glasovi civilne družbe, ki znajo povezati politično s tehničnim in družbenim, ki znajo povezati družbeno s tehnološkim in političnim in ki znajo k sodelovanju spodbuditi širšo javnost. 

Pandemija koronavirusa in njene posledice bomo čutili še več let, hkrati se je že letos pokazalo, kako radikalno in totalno odločevalci vzpostavljajo družbo nadzora, če imajo za to na voljo primerno krizo.

Močne in neodvisne nevladne organizacije, ki delujejo v mednarodnem okolju in ki imajo pred seboj končnega uporabnika in državljana, ne pa interese industrije oziroma države, bodo tako še bolj ključen člen zagotavljanja družbe po meri človeka.

Če želite podpreti naše delo, lahko za aktivnosti zavoda Državljan D donirate poljuben znesek in nam tako omogočite, da bomo še naprej neodvisno in vztrajno preiskovali področja informacijske družbe, množičnih medijev in spodbujali aktivnega državljana.

2 Comments

 1. Metka

  Pozdravljeni,
  hvala za to poročilo in celoletno delo, raziskovanje, vztrajanje ter trud.
  Držim pesti, da boste uspešni tudi v letu 2021.
  Opozorila bi le še na napačno informacijo glede covida-19 zgoraj v vašem besedilu: ne gre za ‘pandemijo virusa Covid-19’, ker covid-19 ni virus, ampak bolezen. Virus je koronavirus ali SARS-CoV-2, bolezen pa koronavirusna bolezen ali covid-19 in se tudi sklanja, torej npr. ‘pandemija covida-19’. Ti izrazi so med nami že kar nekaj časa in še bodo, zato je prav, da jih zapisujemo jezikoslovno ustrezno in poenoteno. Podrobnejšo razlago zapisov najdete na portalu Jezikovne svetovalnice ZRS SAZU: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/4235/kako-pisati-in-sklanjati-izraze-koronavirus-in-bolezen-covid-19-ali-koronavirusna-bolezen-2019.

  Lep pozdrav.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.