Koncept nevtralnosti interneta je v Sloveniji premalo znan pojem. Neznanje vodi v slabo in napačno sprejemanje odločitev s strani odločevalcev, kar lahko vodi v dolgoročne slabe posledice za celotno slovensko spletno sfero.

Da bi pojem osvetlili in odločevalcem in splošni javnosti ta fenomen predstavili, smo na enem mestu zbrali vsa dejstva, intervjuje s strokovnjaki ter poročanje medijev. Da bi fenomen še bolje predstavili širši javnosti, javnost izobražili, jo obvestili o spremembah in predstavili načine, kako vstopiti v politično dogajanje, organiziramo tudi okrogle mize in predavanja.

Spletno mesto projekta: RešimoNet
Začetek projekta: Avgust 2015
Dejavnosti: Izobraževalni dogodki / Publicistika / Aktivizem