Ob zaključku koledarskega leta smo v zavodu Državljan D pripravili še zadnji strokovni posvet na temo medijske politike, (samo)regulacije in problemov na tem področju v Sloveniji.

Direktorica direktorata za medije, Tamara Vonta, izredni profesor iz katedre za novinarstvo na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, dr. Marko Milosavljević in ustanoviteljica zavoda Oštro, Centra za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, Anuška Delić so v razpravi opozorili na izzive na področju neučinkovite zakonodaje, regulacije tržnih anomalij in pritiskov interesnih skupin.

Razprava je ponudila tudi nekatere rešitve oziroma označila interesne skupine ter centre moči, pri katerih sogovornice in sogovorniki pogrešajo koordinirano delovanje, vzajemno pomoč in jasno začrtane cilje reševanja problemov.

Dogodek je hkrati zaključil sezono Državljan D dogodkov v  2017/2018 in obeležil konec prve faze projekta “Ej, Telekom”, v katerem so sodelavci zavoda Državljan D odprli široko javno razpravo o medijski produkciji sovražnosti, problematičnem sponzoriranju teh praks in odsotnosti sistemskih rešitev na tem področju.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.