Zahvala
Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D se vam iskreno zahvaljujemo za vašo podporo! Denar bomo porabili za razvoj projektov na področju aktivnega državljanstva, človekovih pravic v informacijski dobi in medijske pismenosti.

Spremljajte!
Spremljajte nas prek: spletišča Državljan D našega Facebook profilanašega Twitter profila, kjer objavljamo napovedi, pozive in poročila o našem delu!

Seznam naših projektov
Trenutno znotraj zavoda tečejo naslednji projekti:Cryptoparty SlovenijaProjekt se ukvarja z zasebnostjo v informacijski družbi, razvija delavnice in sodeluje v odločevalskih procesih na tem področju.Dajmo medije v medije Projekt se ukvarja z medijsko pismenostjo in kritično držo odjemalcev množičnih medijev v informacijski družbi. Etičen.it Projekt se ukvarja z odgovornim razvojem informacijske tehnologije in opozarja na avtokratsko ter rasistično tehnologijo. Podcast mreža Fahrenheit77 Enkrat na mesec se z gosti dotikamo problemov aktivnega državljanstva, medijev in informacijske družbe.