Close

Zahvala

Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D se vam iskreno zahvaljujemo za vašo podporo! 

Denar bomo porabili za razvoj projektov na področju aktivnega državljanstva, človekovih pravic v informacijski dobi in medijske pismenosti.

Spremljajte!

Spremljajte nas prek:

spletišča Državljan D

našega Facebook profila

našega Twitter profila, 

kjer objavljamo napovedipozive in poročila o našem delu!

Seznam naših projektov

Trenutno znotraj zavoda tečejo naslednji projekti:

  • Cryptoparty Slovenija
  • Projekt se ukvarja z zasebnostjo v informacijski družbi, razvija delavnice in sodeluje v odločevalskih procesih na tem področju.
  • Dajmo medije v medije
  • Projekt se ukvarja z medijsko pismenostjo in kritično držo odjemalcev množičnih medijev v informacijski družbi.
  • Etičen.it
  • Projekt se ukvarja z odgovornim razvojem informacijske tehnologije in opozarja na avtokratsko ter rasistično tehnologijo.
  • Podcast mreža Fahrenheit77
  • Enkrat na mesec se z gosti dotikamo problemov aktivnega državljanstva, medijev in informacijske družbe.