Na tem mestu najdete podatke o virih financiranja našega zavoda, ki jih bomo redno objavljali ob koncu vsakega koledarskega leta.

Z objavo podčrtujemo svoje neprofitno in samostojno delovanje ter opozarjamo na izzive nevladne organizacije, ki se primarno ne financira iz programov državnih ustanov.

Glavne poudarka delovanja in popis tekočih projektov najdete na posebni spletni strani.

Naše delovanje in razvoj vsebin ter projektov lahko podprete z donacijo prek spleta!

Leto 2023

Letos 2023 je zaznamovalo upad komercialnih projektov in vsesplošna finančna kriza, ki je rezultirala v upadu donacij. Stroški dela so ostali fiksni (približno 4500 evrov na mesec), drugih večjih investicij letos nismo izvajali. Večino denarja za delovanje smo dobili iz komercialnih projektov, na drugem mestu so bile donacije posameznikov.

Letos smo veliko časa namenili pan-evropskim kampanjam, ki so odmevale tudi v Sloveniji in nadaljevali z delom na področju državnih oglaševalskih pogodb, zagovarjanju človekovih pravic in nadziranju družbe nadzora. Hkrati se je letos zaključil projekt kibernetske varnosti in zasebnosti za novinarke in novinarje, ki je v preteklih dveh letih pomenil velik vir prihodkov.

Še vedno smo na področju družbe nadzora in podatkovne ekonomije ena redkih slovenskih nevladnih organizacij, ki deluje lokalno in mednarodno.

Prihodki

Storitve: 35,331.72 evrov

Donacije: 10,989.69 evrov

Dotacije: 4,500.00 evrov

Skupno: 50,821.41 evrov

Odhodki

Plače: 49,300.83 evrov

Nakup opreme: 5,222.00 evrov

Potni stroški: 11,551.38 evrov

Skupno: 66,074.21 evrov

Leto 2022

V letu 2022 smo večino prihodkov dobili iz naslova komercialnih projektov na področju storitev, ki jih ponujamo v zavodu Državljan D. Večina odhodkov je bila iz naslova stroškov dela, nekaj denarja smo namenili tudi za osvežitev tehnične opreme in projektne potne stroške za naše sodelavke in sodelavce.

Čeprav so se v drugi polovici leta stroški dela povečali in sedaj na mesec potrebujemo dobrih 4500 evrov, imamo trenutno zagotovljeno delovanje do sredine leta 2023 in to brez sodelovanja na javnih razpisih.

Tako na področju medijskih preiskav kot tudi na področju preiskav informacijske družbe (biometričen nadzor, nadzorne kamere, podatkovna ekonomija) na območju Slovenije predstavljamo edinstveno nevladno organizacijo, saj se s temi izzivi ukvarja le peščica drugih organizacij v državi.

Prihodki

Storitve: 56,596.76 evrov

Donacije: 15,576.00 evrov

Dotacije: 7,500.00 evrov

Skupno: 79,672.00 evrov

Odhodki

Plače: 48,247.00 evrov

Nakup opreme: 3,885.3 evrov

Potni stroški: 2,242.35 evrov

Skupno: 54,374.00 evrov