Na anketo o delu in percepciji zavoda Državljan D je v času trajanja ankete odgovorilo 53 ljudi. Objavljamo analizo po vprašanjih in naš komentar.

Dobro poznane aktivnosti, slabo poznani projekti

Na prvo vprašanje o področjih delovanja so bila prvi štiri največkrat omenjena področja medijska zakonodaja (94% vseh odgovorov), digitalne pravice (87% vseh odgovorov), medijska pismenost (71% vseh odgovorov) in človekove pravice (70% vseh odgovorov).

Pri drugem vprašanju na temo učinkovitosti kampanj zavoda Državljan D je najbolj pogost odgovor, da so učinkovite (66%), slabih 20% vprašanih pa ni seznanjeno z njimi.

Tretje vprašanje glede javnih dogodkov v izvedbi zavoda Državljan D prinaša podobno sliko, saj 63% vprašanih meni, da so dogodki koristni in zanimivi, medtem ko jih 34% vprašanih ne pozna.

Poznavanje projektov kaže na drugačno sliko. Večina projektov projektov zavoda Državljan D je pri javnosti nerazpoznavna, kar kaže na problem znamčenja in združevanja komunikacije, ne glede na projekt. Najbolj prepoznavni so projekti medijske pismenosti, podcast Državljan D in projekt medijske kritike.

Večina vprašanih (73%) se strinja, da je frekvenca aktivnosti zavoda Državljan D (dogodki, kampanje) primerna, ostalih 27% meni, da je aktivnosti preveč oziroma premalo.

Komentar: Veseli nas, da smo pri javnosti tako dobro zapisani, kar se tiče izvedenih aktivnosti in da aktivnosti ne predstavljajo prevelikega napora za ciljno javnost. V prihodnosti bomo premislili predvsem o boljšem znamčenju projektov, čeprav že sedaj opažamo problem prevelikega ločevanja aktivnosti in cepljenja ciljne javnosti.

Politično neafektirani

Glede politične konotacije neprofitnega zavoda Državljan D nas večina uvršča med levičarje (68%), drugi najbolj pogost odgovor je niti-niti (19%). Podobno je pri povezanosti s parlamentarnimi strankami – 83% vprašanih nas ne povezuje z nobeno parlamentarno stranko.

Komentar: Veseli nas, da smo se v očeh javnosti zapisali kot nevtralni in profesionalni nevladni zavod. To je še toliko bolj pomembno zaradi polja delovanja, saj se skušamo fokusirati na sistemske napake, ki niso odvisne od strankarske pripadnosti.

Financiranje zavoda

Opažamo, da je ciljna javnost po rezultatih ankete relativno imuna na protinevladniško kampanjo aktualne oblasti, ki nevladnike označuje za parazite državnih jaslih oziroma ciljano kampanjo proti sodelavkam in sodelavcem zavoda Državljan D.

Samo dobrih 11% namreč meni, da večino sredstev dobimo iz proračuna (kar ni res in je enostavno preverljivo), medtem ko skoraj 70% meni, da večino denarja dobimo z donacijami (kar tudi ni res).

Podobno je pri vprašanju o donacijah, kjer je le 15% vprašanih že doniralo, najbolj pogosti razlog za nedoniranje pa je pomanjkanje denarja.

Komentar: Financiranje zavoda Državljan D je že od začetka zastavljeno na način, ki nam omogoča fleksibilno delovanje in hitro odzivanje na dogajanje na terenu. To pomeni, da smo pretežno odvisni od samih sebe in da veliko večino denarja zaslužimo s tržnimi dejavnostmi. Veseli smo, da smo v zadnjem času uspeli spodbuditi mikrodonacije pri ciljni javnosti, a še vedno večino denarja za delovanje prihaja iz naslova tržnih dejavnosti.

Državljan D: Vztrajen in nepogrešljiv

V zadnjem sklopu smo od anketirank in anketirancev želeli izvedeti, kako vidijo in razumejo naše delovanje v širši slovenski družbi.

80% vprašanih se strinja, da odpiramo teme, ki bi drugače ostale zamolčane, 73% vprašanih pa meni, da smo pri svojem delu vztrajni. Hkrati kar 95% vprašanih meni, da je Državljan D v slovenskem prostoru nepogrešljiv in da predstavljamo unikat med slovenskimi nevladnimi organizacijami.

Komentar: Veseli nas, da nas javnost dojema kot koristne in nepogrešljive dele slovenske družbe. Ko smo leta 2015 koncipirali naše delovanje in premišljevali o poudarkih delovanja, smo namreč ugotovili izredno pomanjkanje kakršnikoli javnih akterjev na področju medijev in človekovih pravic v informacijski dobi. Naše delovanje smo tako usmerili prav v ta področja in veseli nas, da smo prepoznavni po naših uspehih.

Večina negativnih kritik se nanaša na prepoznavnost v splošni javnosti, kjer bi si anketiranke in anketiranci želeli, da bi bil Državljan D bolj prisoten v medijih in bolj prepoznan. Ocenjujemo, da so naši dogodki in kampanji dovolj zanimivi za medijsko pokrivanje, a glede na pogoste pritiske na nas in novinarje, ki poročajo o nas, lahko razumemo, zakaj se to ne zgodi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.