Sodelavke in sodelavci zavoda Državljan D javno pozivamo Informacijskega pooblaščenca in Varuha človekovih pravic, naj nemudoma vložita pobudo za ustavno presojo Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19.

“Po našem mnenju, mnenju stroke in zainteresirane javnosti Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 vsebuje več domnevnih neskladij s slovensko ustavo, predvsem v delu, ki se nanaša na obvezno aplikacijo za sledenje stikov,” ob pozivu pojasnjuje direktor zavoda Državljan D, Domen Savič.

“Večkrat smo poslanke in poslance opozorili na očitne problematične dele zakonodaje, večkrat jih je na to dejstvo opozoril tudi Informacijski pooblaščenec, a so opozorila in pozive javnosti njeni predstavniki v državnem zboru preprosto ignorirali,” opozarja Savič.

Zakon namreč uvaja obvezno mobilno aplikacijo za določene skupine ljudi, kar je v nasprotju s 38. členom slovenske ustave, ki varuje posameznikove osebne podatke.

“Pomembno je, da se zavedamo zahtevnosti trenutne situacije,” poziv zaključuje Domen Savič, “saj smo s tem zakonom stopili na pot proti vzpostavljanja države nadzora, ki bo izkoristila vsako priložnost za podrejanje svobodnih državljank in državljanov.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.