Za portal N1 smo komentirali širjenje pametnih mest po Sloveniji in opozorili na negativne plati tega trenda.

“Pomembno se je zavedati, da je digitalna urbanizacija trenutno vse preveč prepuščena lokalnim oblastnikom, država pa nima izdelane enotne strategije tega področja,” dodaja direktor zavoda Državljan D, Domen Savič. “To bo imelo v prihodnosti izredno negativne posledice neenotnega razvoja, problema privatizacije lokalnih javnih prostorov in nove variacije na temo družbe nadzora,” opozarja.

Savič pogreša široko javno razpravo na tem področju. “Še vedno imamo vse preveč tehnodeterminističnega razmišljanja, ki ga vodijo predvsem tehnološka podjetja, ki upajo na financiranje svojih projektov z javnim denarjem, premalo se na tem področju razvija politično odločanje in zavedanje družbenih posledic uvajanja tehnologij pametnih mest,” še opozarja.

Članek lahko preberete na portalu N1.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.