Ob zaključku projekta EaTHINK 2015, ki smo ga v mesecih oktober, november in del decembra 2016 izvajali v sodelovanju z nosilcem projekta, Inštitutom za trajnostni razvoj, ugotavljamo, da je medijska pismenost med mladimi zapostavljena, da znotraj izobraževalnega sistema obstajajo velike razlike med posameznimi kraji v Sloveniji in da bi bilo na tem področju nujno uvesti več dobrih praks.

V sklopu projekta smo obiskali pet osnovnih šol in pet splošnih gimnazij po celotni Sloveniji (Artiče, Celje, Domžale, Ilirska Bistrica, Ljubljana, Ljutomer, Prevalje, Ptuj). Delavnice so bile razdeljene v dva dela, kjer smo s kombinacijo teoretskega dela in praktičnih nalog z učenci in dijaki najprej razložili delovanje medijske scene, nato se dotaknili kritičnega dojemanja medijskih vsebin in pojasnili določanje izbora novic za dnevne medije.

Iz vprašanj občinstva ter zanimanja za specifične teme medijskega poročanja, preverjanja informacij in ustvarjanja medijskih vsebin ugotavljamo, da v Sloveniji na tem področju manjka trajnostnih praks. Hkrati tudi mednarodne raziskave opozarjajo na vedno večjo pomembnost medijske pismenosti ter vedno manj izobraževalnih programov iz tega področja.

Delavnice so bile zelo dobro sprejete tudi s strani učencev in njihovih mentorjev. Upamo, da se bomo lahko v prihodnosti nadaljevali delo v tej smeri, saj je iz situacij na terenu več kot očitno, da je medijska pismenost ena od osnovnih sposobnosti aktivnega državljana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.