Close

EaTHINK 2015: Državljansko novinarstvo

Medijska pismenost je ena od najbolj pomembnih znanj v demokratični družbi. Medijska sporočila sooblikujejo družbeno realnost in posameznik jih mora znati pravilno brati in razumeti, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve, ki vplivajo na vse.

Projekt EaTHINK 2015 povezuje premislek o trajnostnem razvoju in novinarstvu ter medijski industriji. Z učenci in dijaki predelamo izbrane teme s področja trajnostnega razvoja ter kritičnega branja množičnih medijev. Učenci in dijaki nato s skupinskim delom pokrijejo določeno temo in rezultate predstavijo v obliki novinarskega prispevka (reportaža, intervju). V sklopu projekta sodeluje deset osnovnih šol in gimnazij iz cele Slovenije.

Nosilec projekta je Inštitut za trajnostni razvoj.

 

Spletno mesto projekta: EAThink
Začetek projekta: Oktober 2016
Dejavnosti: Izobraževalni dogodki / Publicistika