Model multidisciplinarnega pristopa k medijski pismenosti, ki poleg digitalnih veščin daje poudarek tudi na družbeni komponenti množični medijev in smo ga v zavodu Državljan D razvili sami, bomo letos predstavili na konferenci UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference, s katero UNESCO obeležuje začetek letošnjega tedna medijske in informacijske pismenosti.

“V nastopu bomo poudarili problematiko enačenja digitalne in medijske pismenosti ter nujnost razvijanja medijske pismenosti znotraj rednega učnega načrta v osnovnih in srednjih šolah,” pojasnjuje direktor zavoda Državljan D, Domen Savič.

“Vse prevečkrat namreč opažamo, da se poučevanje digitalnih veščin enači z medijsko pismenostjo, kar vodi v katastrofalno stanje na področju aktivnega državljanstva,” nadaljuje Savič, “na drugi strani pa se vse preveč virov in energije usmerja v ustvarjanje nove generacije digitalnih modrih ovratnikov, za katere ni poskrbljeno na področju zaščite delavskih pravic.”

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.