Mediji predstavljajo eden glavnih branikov demokratične družbe. Mediji so usmerjevalci pozornosti posameznikov, saj le-ti s pomočjo medijev dobivajo za življenje in družbeno delovanje pomembne informacije in interpretacije.

Danes pa mediji ne delujejo v korist državljanov, vedno bolj so namreč podrejeni edinemu interesu, ki se manifestira v javnosti – podrejajo se interesu kapitala. Mediji postajajo delniške družbe, ki jim je v interes le dobiček.

S projektom skušamo pri medijskih hišah prebuditi čut za družbeno odgovornost in naravnanost k občinstvu, ne pa k oglaševalcem. Uporabnike medijev, ki vsakodnevno spremljajo množične medije, pa skušamo opozoriti na moč, ki jo imajo v svojih rokah in denarnicah.

Projekt je mešanica aktivističnih posegov, organiziranih predavanj in debat ter lobističnih obiskov pri posameznih interesnih skupinah, ki delujejo na tem področju – novinarska, oglaševalska, piarovska združenja itd.

Spletno mesto projekta: Better Media
Začetek projekta: Januar 2015
Dejavnosti: Izobraževalni dogodki / Publicistika / Aktivizem